Zeus WPI Membership registration system

Lidmaatschap Zeus WPI

Lid zijn betekent dat je je engageert om naar de ledenvergadering te proberen komen, en dat je op die vergadering stemrecht hebt. Dat is belangrijk voor de vereniging aangezien we op de ledenvergadering 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse verkiezingen is vaak de enige ledenvergadering in het jaar. Een ledenvergadering wordt altijd via mail gecommuniceerd. Je kan je in- of uitschrijven op de mailinglijst op Zauth.

Voor de rest is dit officiële "lidmaatschap" van geen gevolg. Je hoeft je hier niet in te schrijven om naar onze events te komen of om je Zeus-account (waaronder Tab) actief te houden.

Als je niet kunt inloggen op deze applicatie, kun je het bestuur contacteren via bestuur@zeus.ugent.be


Being a member means that you commit to try and come to the Members' Assembly, and that you will be entitled to vote there. This is important to the Association because on an Members' Assembly we need 50% of our members in order to hold a valid vote. The yearly elections is often the only Members' Assembly of the year. A Members' Assembly will always be announced via mail. You can (un)subscribe to the mailing list on Zauth.

This official "membership" is of no other consequence. You don't have to apply here to come to our events or to keep your Zeus account (and with it, your Tab account) active.

If you cannot log in to this application, you can contact the Board at bestuur@zeus.ugent.be